บรรยากาศการอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยโรงเรียนเราไปกัน ๓ คน คือ เราเอง คุณครูจิน และ ท่านรอง

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นำภาพบรรยากาศบางส่วนจากคณะทีมงานสหวิชา ที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเนื้อหาสาระขึ้นบนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม ( http://www.sahavicha.com )มาฝากค่ะ