สิ่งที่คุณเห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด

ไม่ถาม... อย่าตีความหมายว่า...โง่
ไม่ตอบโต้... อย่าตีความหมายว่า...ยอมแพ้
แม้ว่า... หลายคน..อาจจะมองดูว่า..อ่อนแอ
แต่..ที่ปล่อยให้เป็นไป.. เพราะเห็นแก่..ใครบางคน

Never ask any questions.. Don't translate it means...I'm stupid.
Never react... Don't translate it means... I surrender.

Even if... Everyone may think that...I'm weak.
But I let it be... Because of someone's being there.


ที่มา : http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=298994&chapter=130

ไม่มีความคิดเห็น: