เป้าหมายของชีวิต

โดยธรรมชาติแล้วชีวิตย่อมมีเป้าหมายของชีวิตอยู่เองครั้นเมื่อมนุษย์ช่างคิด ช่างฝันเขาจึงได้รังสรรค์เป้าหมายขึ้นใหม่
แล้วยอมเป็นทาสของเป้าหมายนั้นโดยดุษฏีเป้าหมายของชีวิตที่มนุษย์คิดขึ้นนั้นไม่อาจนำมาซึ่งความเกษมสำราญที่แท้จริงทั้งยังอาจเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากไม่รู้จบสิ้นเป้าหมายของการกระทำนั้นต้องมีอยู่แต่ต้องไม่งมงายยึดมั่นเกินไปเพราะความงมงายยึดมั่นเกินไปทำลายความสดชื่นมั่นคงในการดำเนินชีวิตดำรงจิตใจให้มั่นคง เริงรื่น ชื่นบานและเกษมสำราญกับการช่วยเหลือสรรพชีวิตเถิด
ชีวิตเฉพาะหน้าเช่นนั้น นั่นเองที่ดำรงอยู่แล้วในเป้าหมายของชีวิตที่แท้

จงเป็นในสิ่งที่ต้องเป็นให้เป็นสุข
อย่าพยายามเป็นให้เป็นทุกข์
ในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น


จาก http://happyhappiness.monkiezgrove.com

ไม่มีความคิดเห็น: