เก็บตก... การปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

ภาพเก่า มาเล่าใหม่ ให้นักเรียนดู สีหน้าตนเอง ขณะปฏิบัติการ ขยายพันธุ์พืช บางส่วนค่ะ ..สีหน้าแห่งความตั้งใจ...ใช่ไหมคะเด็กๆ?!!!
เด็กชายนัจจนันท์ บอกว่า " เมิ็ง..เลย ...กรู" !!!! หมายถึง ยอดไปเลยครู!!! ^_^

ไม่มีความคิดเห็น: