บรรยากาศการอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยโรงเรียนเราไปกัน ๓ คน คือ เราเอง คุณครูจิน และ ท่านรอง

ไม่มีความคิดเห็น: