วิธีสังเกตระดับของจิตใจ

จิตใจของคนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ระดับสี่ ห้า หรือหก ซึ่งดูปกติ แต่แท้จริงแล้วจิตใจในระดับปานกลางเป็นระดับที่การยึดติดกับอัตตากำลังค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น พวกเขาจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงแค่เพียงเล็กน้อยและการปกป้องอัตตาของตนกำลังกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่สำคัญที่สุด ในเวลาเดียวกันชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ดูจะไม่เข้าข้างพวกเขาเสียเลย ผลที่ได้ก็คือการที่จะต้องคอยกดดันและบังคับตนเองและคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา ความปาดหมางและการกระทบกระทั้งก็เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเวลาที่ระดับจิตใจกำลังเคลื่อนจากระดับสูงเข้าสู่ระดับกลาง จะมีสัญญาณเกิดขึ้นเรียกว่า สัญญาณนาฬิกาปลุก ซึ่งจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันไปในแต่ละไทป์ ตัวอย่างเช่น สัญญาณนาฬิกาปลุกของไทป์เก้าได้แก่ ความรู้สึกในจิตใจที่ต้องการหลีกหนีความขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยการยอมตามคนอื่น เมื่อสัญญาณนี้เกิดขึ้นเมื่อไทป์เก้ารู้สึกว่าต้องตอบตกลงทั้งที่ไม่เห็นด้วย และกดเก็บความไม่เห็นด้วยต่างๆ เอาไว้จนทนไม่ไหว อ่านต่อคลิก จากเว็บ Ennragram

ไม่มีความคิดเห็น: