กิจกรรมการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อ24-30 เมษายน 2552 แล้ว ครูมีโอกาส ได้เข้ารับการอบรม หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กับนักเรียนต่อไป โดย ได้เข้ารับการอบรมในช่วงวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2552 โดยมีครูกับคุณครูจินตนา ชุ่มสูงเนิน แล้วเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับกิจกรรมสนุกๆนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: