ใครอยากเรียนเก่ง..ฟังทางนี้


ใคร..อยากเรียนเก่ง..ฟังทางนี้ อันดับแรก นักเรียนต้องมีความมุ่งมั่น...ตั้งใจเรียน...ไม่มีใครช่วยเราได้.... นอกจาก ตัวของเราเองต้องช่วยตัวเองก่อนที่จะหวังให้ผู้อื่นช่วย การทำความเข้าใจกับครูผู้สอน...ในแต่ละวิชา...ว่า..มีการให้คะแนนอย่างไร....คะแนนเก็บเท่าไร...คะแนนสอบเท่าไร...วางแผนทำคะแนนให้ดีในแต่ละบทได้อย่างไรตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะอ่านแต่ละวิชา หรือทำการบ้านมากน้อยแค่ไหนและลงมือทำอย่างเต็มที่จนเสร็จบางวิชาที่ยากๆให้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ช่วยกันติว ช่วยกันเรียน ผลัดกันค้นคว้า ตั้งคำถาม จะช่วยให้เก่งกันยกกลุ่มมีเวลาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกๆวัน วันละนิดวันละหน่อย ฝึกจนเป็นนิสัย อย่าตั้งใจเรียนหนังสือเป็นพักๆตั้งใจฟังครูให้มากที่สุด จะได้เกิดสมาธิ มีใจจดจ่อ มีความสนใจในการเรียนอย่างเต็มที่ควรมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือและทำการบ้านที่บ้าน สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะคะควรทำการบ้านหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นทันกำหนดเวลา เพราะถ้าเราทำเสร็จเร็ว เราจะมีเวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้นฝึกทักษะการเรียนอยู่เสมอ ฝึกอ่านให้เร็วขึ้น จดบันทึกให้เป็นระบบ มีการจัดระเบียบความคิด การสรุปเนื้อหาจะช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควรจัดลำดับความสำคัญของสาระวิชาที่ต้องทำก่อนหลัง หัวข้อไหนไม่เข้าใจ ต้องเรียงลำดับไว้ และเมื่อมีเวลาให้รีบทำความเข้าใจที่สำคัญ "ความขยัน ทั้ง 4" คือ ขยันเรียน ขยันอ่าน ขยันท่อง ขยันทำการบ้าน เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะ ชนะใจตัวเองในการลุกขึ้นมาอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนบ้าง ให้คิดเสียว่า "ในขณะที่เราหลับ..คนอื่น..กำลังตื่นและอ่านหนังสือ ในขณะที่เราตื่นอ่านหนังสือ..คนอื่นก็อ่านได้มากกว่าแล้ว" การผลัดวันประกันพรุ่ง อาจทำให้เราเสียเวลาและโอกาสดีๆได้นะคะขอเป็นกำลังใจ ให้กับนักเรียนทุกคน ขยันๆ ตั้งใจเรียน และที่สำคัญ เป็นเด็กดีนะคะ เพื่อตัวของเราเอง แล้วยังส่งผลสู่คนรอบข้างด้วยนะจะบอกให้.

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีความพยายามในการทำเว็บดี ขอเป็นกำลังใจให้นะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้คุณครูมีความพยายามในการทำงาน และต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยดีนะครับ