ข้อคิดเพื่อชีวิตของคนทำงาน ตอนที่ 1

๑. ระหว่างเข้าประชุม ให้พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและใช้ปากกาด้ามโต
๒. แต่งตัวให้ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้
๓. จัดโต๊ะทำงานของคุณให้เรียบร้อย บุคคลส่วนใหญ่ที่ประสพความสำเร็จจะมีโต๊ะทำงานที่ว่างโล่ง
๔. อย่าได้ปล่อยให้ชายขอบชั้นในโผล่พ้นชายกระโปรง
๕. อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
๖. จงให้คำชมเชยเมื่อมีโอกาส การแสดงให้เห็นว่าคุณรู้ความจริง ก็เป็นการติติงที่พอแล้ว
๗. เมื่อใดที่พบเพื่อนร่วมงานนอกเวลางาน จงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะคุยกัน ในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน๘. จงมีความเห็นใจต่อบรรดานายทั้งหลายด้วย พวกเขานั้นต่างต้องการความช่วยเหลื่อ
๙. อย่าพยายามซ่อนผ้าอนามัยไว้ในแขนเสื้อเมื่อจะเข้าห้องน้ำ ก่อนจะเข้าไปให้เตรียมถุงหรือซองสำหรับใส่ไปด้วยเสมอ
๑๐. จงระวัง เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมักทำงานได้น้อยกว่าที่คุยไว้ ทั้งยังใช้เวลานานกว่า เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าและไม่ช้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่

(ติดตามตอนต่อไป)

ไม่มีความคิดเห็น: