แง่คิดเพื่อชีวิตที่ดี...

เมื่อคุณกำลังสนุกสนาน ก็อย่ารับปากพล่อยๆ
เมื่อคุณกำลังเศร้า ก็อย่าได้ตอบกลับ
เมื่อคุณกำลังโกรธ ก็อย่าไปตัดสินใจอะไร คิดให้ถี่ถ้วน ทำอย่างสุขุม
เวลาก็เหมือนสายน้ำ คุณไม่มีทางสัมผัสน้ำเดียวกันได้สองครั้งหรอก
เพราะมันได้ไหลผ่านไปแล้วมีความสุขกับทุกช่วงชีวิตของเราดีกว่า...

หากมีสิ่งใดเกินกำลังของเรา จงอย่าดันทุรัง
ทุกครั้งที่เราพ่ายแพ้ จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: