การเลี้ยงลูกที่ดี...

ตำ ราเลี้ยงเด็กมักจะเขียนไว้ว่า หากเราจะอุ้มทารกทุกครั้งที่เขาร้องไห้ ทารกคนนั้นจะเติบใหญ่เป็น
ผใู้หญ่ที่อ่อนแอ และเอาแตใ่จตวัเอง เพราะเขาได้ใช้เสียงร้องไห้เรียก
ร้องความสนใจและการตามใจจากผู้ใหญ่ บางตำ ราสอนห้ามมิให้ผู้
ใหญห่ ลบั นอนเรียงเตียงเดียวกับเด็กเล็กๆ เพราะเวลาผู้ใหญ่กลิ้งไป
ทับเด็ก ทารกน้อยๆ จะหายใจไม่ออก หรือบางตำ ราก็กำ ชับว่า แม่
ที่ดีจะต้องใช้เวลาอยู่กับลูกทุกวันและหัดพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทางสมอง...
อ่านต่อคลิก

2 ความคิดเห็น:

Umi Kanaka กล่าวว่า...

ข้อมูลสำหรับคุณแม่มือใหม่
http://www.new-parenting.com/

Umi Kanaka กล่าวว่า...

ข้อมูลสำหรับคุณแม่มือใหม่
http://www.new-parenting.com/