ทำไมมนุษย์ชอบ...ซูบซิบ

เหตุใดคนเราจึงชอบซุบซิบเรื่องชีวิตคนอื่น ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับจะมีคอลัมน์ที่เขียนถึงเกร็ด
ชีวิตคนดัง หนุ่มสาวไฮโซ นักการเมือง และดาราภาพยนตร์ คนอ่านหนังสือพิมพ์เหล่านี้ติดตามและสนใจ
อ่านข่าวประเภทนี้ยิ่งกว่าข่าวการอดอาหารตายของเด็กๆ ในประเทศโซมาเลีย หรือข่าวสงครามกลางเมืองในประเทศบอสเนียเสียอีก
คำ ตอบมีอยู่ว่า นิสัยซุบซิบกับชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาคู่กัน
ธรรมชาติได้สร้างสมองของมนุษย์ให้มี
ขนาดใหญ่ หากเราเปรียบเทียบสมองมนุษย์
กับสมองสัตว์อื่นๆ เราจะเห็นว่า.....อ่านต่อคลิก (ข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ไม่มีความคิดเห็น: